1221_Welcome-Announcement-Page-628x276

Nội quy

Cảm ơn mọi người đã ghé qua nhà của Diệp và Lạc. Có một số điều quy định mong mọi người đọc và chấp hành. Xin cảm ơn.

  1. Không copy, re-up, repost bài đăng trong Tịch Dương cư ở bất kỳ nơi nào khác mà không có sự cho phép. Nếu phát hiện có trường hợp vi phạm, chúng mình sẽ đặt pass.
  2. Các bản edit – beta – sáng tác đều vì mục đích phi thương mại, mong mọi người không sử dụng bài đăng trái phép.
  3. Hoan nghênh mọi người comment và góp ý cho Diệp và Lạc, tuy nhiên, cần tránh từ ngữ xúc phạm nặng nề và những từ ngữ chửi bới chợ búa. Mong mọi người cùng xây dựng môi trường văn minh.
  4. Nếu quan tâm bài viết, xin hãy Follow để có thể theo dõi các cập nhật.

Trên đây là các nội quy khi đọc bài ở Tịch Dương cư, mong mọi người chấp hành

Create your website at WordPress.com
Get started